Eleccions de la Penya

A data d’avui 24 de Juliol de 2022 , i com a secretarí de la Penya Runners Espanyol,poso en coneixement de tots els socis, que el passat 13 de Maig,en reunió de la junta directiva, es va parlar al punt número 9 del ordre del día ,la finalització de mandat d’aquesta junta, després de cinc anys.

A partir d’avui es convoca la presentació de candidatures,que tindrán un més de temps,  per poder presentar-les.

En aquest cas serán presentades a una junta gestora formada pel soci de major edat Carlos González, i pel soci més jove en edat de votar Aníbal Fernández.

A 24 d’agost es comunicarán les candidatures presentades, i el día d’eleccions,en cas d’haver més d’una candidatura.

Moltes gràcies a tots per donar suport aquests 5 anys

Web | + posts

Informático de profesión, Pastelero de devoción, Perico de corazón y Runner mi otra pasión.
Siempre doy todo lo que llevo dentro

Feu un comentari

Item added to cart.
0 items - 0.00