ACTA DE LA REUNIÓ 13 DE MAIG DE 2022

Data: 13 de maig de 2022
Hora: de 20:30h a 24:00h
Lloc: Restaurant El Glop
Assistents: Adrià Palomar, Ismael Alcaraz, Olga Padilla, Carlos González, David Rodríguez, Dani
Schwenck, Victor García, Carlos Chicharro, Pere Ros, Silvia Rodríguez.
Excusats: Daniel Pérez, Oscar Rufete, Sito Cabeza,Xavier Ensenyat


Desenvolupament de la sessió:


Abans del primer punt del dia, la presidenta comunica que per motius laborals i familiars , els
membres de la Junta Rafa Amo, Toni Valero i Alfons Cabeza deixen de pertànyer a la Junta
directiva.


1.- Valora sopar aniversari Penya: Degut a que serà el 5 é aniversari , cal donar-li la rellevància
que mereix. En principi es valoren dos dates 21 o 28 d’octubre, esperant al calendari de futbol.
També s’acorda fer una bufanda de regal, al assistents.


2.- Nova peça de roba temporada 22/23: Es comenta 3 opcions, samarreta de màniga llarga,
samarreta tèrmica, o pantaló de xandall.
Falta votació.
I parlar amb Tuga.


3.- Tancar data per placa Penya a l’estadi: Data per placa de la Penya a l’estadi
Es vol demanar que coincideixi amb la cursa 1900 al poder coincidir més de 75 socis que ja
portem més de 75 inscrits


4.- Preparació de la Cursa 1900: Demanarem al club poder ser-hi i un punt en la jornada de
repartiment de dorsals per incentivar nous socis.
Es buscarà un obsequi a tots els socis de la Penya participants.


5.- Repte Dravet: Serem patrocinadors de la pàgina web i s’acorda una aportació de 100 euros.


6.- Promoció sponsors: Prova pilot amb el secretari de la Penya, Víctor


7.- Reforç grup de Xarxes Penyes: Es parla de buscar un soci/a que pugui aportar ajuda,
experiència i nous coneixements. Es comunicarà per WhatsApp si algú està interessat.


7.- Disseny de plantilles per info grups de WhatsApp: La Silvia parlarà amb el Santi company de
la FCPE per si ens pot dissenyar les plantilles.


8.-Control de baixes als grups de WhatsApp: En principi es mirarà des de el grup de tràmits de
fer -ho d’alguna manera, s’ha d’estudiar.


9.- Eleccions Nova Junta, valoració nombre de membres i responsabilitats:

Atenció a Mitjans de Comunicació:
Xavier Ensenyat , Victor García


Atenció al soci i logística
Dani Schwenck, Carlos González


Contactes amb Partners i sponsors
David Rodríguez, Carlos Chicharro, Victor García


Pàgina web, correspondència i dades:
Ismael Alcaraz.


Xarxes Socials
Olga Padilla, Pere Ros, Silvia Rodríguez


Actes i curses
Adrià Palomar, Óscar Rufete


Enllaç amb FCPE i club
Dani Pérez, Silvia Rodríguez


Altres temes:
Mirar de comprar una carpa més funcional.
Fer una xerrada per part de Carlos Chicharro a l’estadi i després fer el Tour.
Valorar la pujada de carnets de la propera temporada a 30 euros.


Sense més a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta.


El secretari:
Victor García

[email protected] | Web | + posts

Deja un comentario

Artículo añadido al carrito.
0 artículos - 0.00